میله/میله آلومینیومی

  • آلیاژهای مختلف و میله های آلومینیومی قابل تنظیم

    آلیاژهای مختلف و میله های آلومینیومی قابل تنظیم

    میله های آلومینیومی با فرآیند اکستروژن گرم و از طریق یک سری عملیات حرارتی برای دستیابی به مزاج و عملکرد مورد نیاز تشکیل می شوند.

    با توجه به شکل، میله های آلومینیومی را می توان به میله گرد، میله مربع، میله شش ضلعی، میله تخت و غیره تقسیم کرد.

    Fujian Xiangxin میله های آلومینیومی استاندارد و سفارشی شده از آلیاژها و مزاج های مختلف را ارائه می دهد.