ارتباطات الکترونیکی

آلیاژ آلومینیوم دارای ضریب انبساط حرارتی کم، چگالی کم و هدایت حرارتی خوب است که در صنعت ارتباطات الکترونیکی نیز به طور گسترده استفاده می شود.آلیاژ آلومینیوم پوشش به یک جهت مهم در نوآوری ظاهری تبدیل شده است.مواد آلومینیومی برای محصولات الکترونیکی ارائه شده توسط Xiangxin دارای دقت تحمل بالایی هستند و درمان سطح کاملاً مطابق با الزامات مربوطه محصولات است.آنها عمدتا در تلفن های هوشمند، تلویزیون های هوشمند، دستگاه های پوشیدنی هوشمند، رایانه های لوحی و سایر محصولات استفاده می شوند.

ارتباطات-1024x533