بیلت آلومینیوم

  • شمش آلومینیوم، ماده اولیه برای اکستروژن یا آهنگری آلومینیوم

    شمش آلومینیوم، ماده اولیه برای اکستروژن یا آهنگری آلومینیوم

    به عنوان نوعی از محصولات آلومینیومی، شمش آلومینیوم را می توان به عنوان ماده اولیه اکستروژن یا آهنگری آلومینیوم استفاده کرد.

    فرآیند تولید بیلت آلومینیومی شامل ذوب، تصفیه، حذف ناخالصی، گاز زدایی، حذف سرباره و غیره می باشد و در نهایت از طریق سیستم ریخته گری چاه عمیق سرد شده و در مشخصات مختلف بیلت گرد ریخته می شود.