برق

آلومینیوم دارای رسانایی عالی، هدایت حرارتی و مقاومت در برابر حرارت است.در حال حاضر آلیاژ آلومینیوم به طور گسترده ای در زمینه انتقال نیرو استفاده می شود.آلومینیوم خالص سری 1xxx ارائه شده توسط Xiangxin عمدتا برای هادی کابل بالای ولتاژ بالا استفاده می شود و سری 6xxx از آلیاژ سیلیکون منیزیم آلومینیوم عمدتا برای خط هوایی ولتاژ بالا و شینه آلومینیومی استفاده می شود.

الکتریکی-1024x533