راه آهن

آلیاژ آلومینیوم دارای مزایای وزن سبک، مقاومت در برابر خوردگی، صافی ظاهری خوب، سطح پیچیده منحنی ساخت آسان و استحکام بالا است که توجه صنعت حمل و نقل ریلی در سراسر جهان را به خود جلب کرده است.در وسایل نقلیه راه آهن، آلیاژ آلومینیوم عمدتاً به عنوان ساختار بدنه خودرو استفاده می شود و پروفیل حدود 70٪ از وزن کل را تشکیل می دهد.قطعات ساختاری آلیاژ آلومینیوم نیز به طور گسترده در وسایل نقلیه مترو استفاده شده است.

مواد آلومینیومی ارائه شده توسط Xiangxin عمدتاً برای پانل بیرونی بدنه خودرو، پانل سقف، کف، پانل تزئینی داخلی و همچنین درها و پنجره ها، صندلی ها و لوله های مختلف داخل بدنه خودرو استفاده می شود.ما دائماً در حال بهبود فرآیند هستیم، به طور فعال آلیاژ جدید، پروفیل دیواره نازک پیچیده و سایر مواد آلومینیومی حمل و نقل ریلی را توسعه داده و به کار می بریم.

راه آهن